2015-06-16

Kontakt

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Marcina Kasprzaka 7,

58-370 Boguszów-Gorce

 

 

Godziny urzędowania:

poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 - 15:30

wtorek: 7:30 - 17:00

piątek: 7:30 - 14:00

 

Godziny przyjmowania interesantów:

Ośrodek jest czynny:

- w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 7:30 do 15:30

- we wtorki w godzinach od 7:30 do 17:00

- w piątki w godzinach od 7:30 do 14:00

 

W sprawach bieżących kierownictwo przyjmuje interesantów w godzinach pracy Ośrodka.

 

Zespół ds. Pracy Socjalnej:

- w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godzinach od 08:00 do 10:30

- we wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00

Zespół ds. Świadczeń Rodzinnych, Funduszu Alimentacyjnego i Stypendiów Socjalnych, Stanowisko ds. Dodatków Mieszkaniowych oraz pozostali pracownicy Ośrodka:

- w poniedziałki, środy i czwartki w godzinach od 8:00 do 15:00

- we wtorki w godzinach od 8:00 do 17:00

- w piątki w godzinach od 8:00 do 14:00

W ramach przyjmowania skarg i wniosków Dyrektor oraz Zastępca Dyrektora przyjmują interesantów w każdy wtorek w godzinach od 9:00 do 11:00 i od 15:00 do 16:30.

 

tel.: (74) 844 95 61

e-mail: ops@opsboguszow.pl

strona internetowa: www.opsboguszow.pl

skrytka ePUAP: pismo ogólne do urzędu; skarga, wniosek, zapytanie

 

REGON: 005811921,

NIP: 8862403556